Skip links
As. dr. Miloš Zakošek

As. dr. Miloš Zakošek

Predavanja - As. dr. Miloš Zakošek

SESIJA 3 мај 10, 2024
2:50 pm - 3:30 pm

PRIKAZ SLUČAJA 1 - 4

SESIJA 2 мај 10, 2024
12:10 pm - 12:30 pm

Perkutane drenaže postoperativnih kolekcija u abdomenu

Ova veb lokacija koristi kolačiće da poboljša vaše veb iskustvo.
početak
info
agenda
registracija