Skip links

Poštovane kolege i saradnici, dragi prijatelji,

Simpozijum sa temom: „DIJAGNOSTIKA I TRETMAN AKUTNIH ABDOMINALNIH STANjA“ namenjen je lekarima, radiolozima, hirurzima, internistima, pulmolozima, onkolozima, radiološkim tehničarima kojima je tema interesantna, a sve u cilju prezentovanja najnovijih saznanja iz date oblasti kroz prikaze slučajeva.

Pozivamo Vas da učestvujete na našem tradicionalnom naučnom SIMPOZIJUMU koji će se u organizaciji centra za radiologiju UKCS održati 10. maja 2024. godine u 09 h, u hotelu „M”, Bulevar Oslobođenja, br. 56a, u Beogradu.

Platforma za intenzivan dijalog, izazovne diskusije i zajedničko učenje

Ovaj simpozijum će pružiti platformu za intenzivan dijalog, izazovne diskusije i zajedničko učenje kako bi se unapredila praksa u dijagnostici i tretmanu akutnih abdominalnih stanja. Očekujemo da će učesnici simpozijuma izvući dragocena saznanja koja će poboljšati kvalitet pružanja zdravstvene nege pacijentima sa hitnim abdominalnim stanjima.

PRIJAVA JE OBAVEZNA

Broj mesta je OGRANIČEN!

Program je u procesu akreditacije od strane ZSS.

OBAVEŠTENJE !!!

— raspored predavanja
8:00 am – 8:50 am

Registracija učesnika

8:50 am – 9:00 am

Otvaranje skupa i uvodna reč

Prof. dr Dragan Mašulović Prof. dr Dragan Mašulović

DIJAGNOSTIKA I TRETMAN AKUTNOG PANKREATITISA

9:00 am – 9:20 am

Uloga CT-a u dijagnostici akutnog pankreatitisa

Prof. dr Aleksandra Đurić -Stefanović Prof. dr Aleksandra Đurić -Stefanović
9:20 pm – 9:40 am

MR i MRCP u dijagnostici akutnog pankreatitisa

Doc. dr Jelena Kovač Doc. dr Jelena Kovač
9:40 am – 10:00 am

Perkutani interventno radiološki tretman pankreatitisa

Dr Dušan Bulatović Dr Dušan Bulatović
Prof. dr Dragan Mašulović Prof. dr Dragan Mašulović
10:00 am – 10:20 am

ERCP u akutnom panakreatitisu

Prof. dr Srđan Đuranović Prof. dr Srđan Đuranović
10:20 am – 10:40 am

Ima li mesta hirurgija u lečenju akutnog pankreatitisa?

Doc. dr Danijel Galun Doc. dr Danijel Galun
10:40 am – 10:50 am

PAUZA

INTERVENTNO RADIOLOŠKI TRETMAN AKUTNIH STANJA U ABDOMENU

10:50 am – 11:10 am

Transkateterska emboloterapija akutnih krvarenja u abdomenu

Prof. dr Dragan Sagić Prof. dr Dragan Sagić
11:10 am – 11:30 am

Perkutani tretman akutnih stanja u urogenitalnom sistemu

Prof. dr Dragan Mašulović Prof. dr Dragan Mašulović
11:30 am – 11:50 am

Perkutani tretman akutnih stanja u bilijarnom sistemu

As. dr Aleksandar Filipović As. dr Aleksandar Filipović
11:50 am – 12:10 pm

Akutne tečne kolekcije u abdomenu – dijagnostika i perkutani tretman

As. dr Dragan Vasin As. dr Dragan Vasin
12:10 pm – 12:30 pm

Perkutane drenaže postoperativnih kolekcija u abdomenu

As. dr. Miloš Zakošek As. dr. Miloš Zakošek
12:30 pm – 1:30 pm

Ručak

VIDEO PREZENTACIJE I PRIKAZI SLUČAJEVA

1:30 pm – 2:30 pm

VIDEO PREZENTACIJA 1 – 4

dr Aleksa Igić dr Aleksa Igić
As. dr Dragan Vasin As. dr Dragan Vasin
As. dr Aleksandar Filipović As. dr Aleksandar Filipović
Dr Dušan Bulatović Dr Dušan Bulatović
Prof. dr Dragan Mašulović Prof. dr Dragan Mašulović
2:30 pm – 2:50 pm

PAUZA

2:50 pm – 3:30 pm

PRIKAZ SLUČAJA 1 – 4

As. dr Aleksandra Janković As. dr Aleksandra Janković
As. dr Milica Mitrović As. dr Milica Mitrović
dr Aleksa Igić dr Aleksa Igić
As. dr. Miloš Zakošek As. dr. Miloš Zakošek
Dr Dušan Bulatović Dr Dušan Bulatović
Doc. dr Jelena Kovač Doc. dr Jelena Kovač
Prof. dr Aleksandra Đurić -Stefanović Prof. dr Aleksandra Đurić -Stefanović
3:30 pm – 4:00 pm

Dodela sertifikata

— mesto održavanja

Lokacija

Hotel M Beograd je idealan izbor za poslovne ljude, sportiste i sve one koji turistički posećuju Beograd. Hotel M, prvi zvanično licencirani kongresni hotel u Beogradu, raspolaže sa 7 konferencijskih sala, kapaciteta od 20-500 mesta. Sale su opremljene najsavremenijomm tehničkom opremom.

Istorija hotela M nosi sa sobom i licencu prvog, i u ono vreme, jedinog kongresnog hotela u Beogradu. Savršen prostor od 1.300m2 organizovan u 8 konferencijskih i banket sala i 3 restorana u kojima je moguće organizovati događaje do 1200 zvanica. Zahvaljujući tome, česti gosti našeg hotela, pored turista, su upravo poslovni ljudi i sportisti.

— ideja & inicijativa

Organizator

Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu (MR) Univerzitetskog kliničkog centra Srbije predstavlja ključnu instituciju u oblasti dijagnostike i praćenja zdravstvenih stanja. Sa vrhunskom opremom i stručnim osobljem, centar igra ključnu ulogu u pružanju visokokvalitetne medicinske dijagnostike pacijentima.

Radiološki tim, sastavljen od iskusnih stručnjaka, koristi najsavremeniju tehnologiju za snimanje rendgenskih snimaka, kompjuterizovane tomografije (CT) i magnetne rezonance. Ovo omogućava preciznu dijagnostiku različitih bolesti, povreda i stanja, pružajući osnovu za efikasno lečenje.

Centar za radiologiju ima ključnu ulogu i u praćenju tokova lečenja pacijenata, pružajući timovima lekara sve neophodne informacije za donošenje odluka o terapiji. Njihova posvećenost pacijentima, kombinovana sa tehnološkom izvrsnošću, čini ovaj centar nezaobilaznim delom zdravstvenog sistema Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

—pripreme & realizacija

Tehnička podrška

Izaberite pouzdanog partnera za vaš događaj kako uživo tako i hibridno. Kada je u pitanju izbor pouzdanog partnera za događaja, postoje dve vrste karakteristika koje treba uzeti u obzir: nematerijalne i osetljive. Nematerijalne karakteristike možemo reći samo – odnos koji ćete imati sa samim dobavljačem pružanja usluga. Ako imate bilo kakav problem, da li ćete dobiti pomoć koja vam je potrebna? Da li će sa vama učestvovati u kreiranju vašeg događaja, kao i o vrsti funkcija koje će vam trebati? Svi smo ovde zajedno da uspemo u poslu, ali šta diktira uspeh poslovanja partnera? Ljudi koji su deo njih i njihovi odnosi. Budimo PARTNERI ZA VAŠ DOGAĐAJ.

— prijava za učešće

Registracija

OBAVEŠTENJE !!!

Ova veb lokacija koristi kolačiće da poboljša vaše veb iskustvo.
početak
info
agenda
registracija